Klimaatverandering en klimaat-slimme landbouw in Malawi

Boeren over de hele wereld hebben last van de effecten van klimaatverandering. Hittegolven, overstromingen, een verlaat regenseizoen en droogte bijvoorbeeld leiden tot verminderde productiviteit, schade aan gewassen en verminderde kwaliteit van gewassen. Daarnaast draagt de landbouw, door het vrijkomen van broeikasgassen die zorgen voor opwarming van de aarde, ook bij aan klimaatverandering. Hoewel landen als Malawi maar relatief weinig bijdragen aan de opwarming van de aarde, zijn de gevolgen van klimaatverandering onevenredig groot en bedreigen ze het leven van de mensen op het platteland en verminderd het de voedselzekerheid.

Onze proefboerderij voor jongeren in Malawi heeft vorig jaar al te maken gehad met de effecten van klimaatverandering. Het begin van het regenseizoen was verlaat en door het warme weer begonnen de waterbronnen op te drogen tot het punt dat er geen water meer was om onze tomaten en kolen te irrigeren. De effecten van deze opdroging hadden een grote invloed op de gewassen die daardoor niet meer geschikt waren om op de markt te verkopen.

Als antwoord op deze uitdagingen leert de proefboerderij jonge boeren meer over klimaat-slimme landbouw. Inzicht in de watersituatie op de boerderij is de sleutel tot een goede gewasproductiviteit en het opdrogen van de waterbronnen heeft ons meer geleerd over de watersituatie op onze boerderij.

Daarnaast experimenteren de jongeren op de boerderij met het gebruik van inoculanten, vroeg rijpende gewassen, droogteresistente gewassen en composteren. De jongeren houden de groei van alle gewassen nauwlettend in de gaten en zodoende kunnen ze veel leren over de effecten van verschillende klimaat-slimme landbouwpraktijken.

Daarnaast zijn er meer bomen op de boerderij geplant. Bomen hebben de capaciteit om CO2 uit de atmosfeer op te nemen, bieden schaduw, verlagen de temperatuur, nemen voedingsstoffen diep in de bodem op, verhogen het gehalte organisch materiaal in de bodem om zo meer water op te slaan en bieden tal van andere voordelen op de boerederij. Naast de bomen zijn ook enkele bijenkasten geïnstalleerd voor een betere bestuiving en natuurlijk biedt de honingproductie een extra inkomstenbron voor de boerderij.

In de komende maanden, wanneer het regenseizoen ten einde loopt gaan de jongeren de gewassen oogsten. We houden jullie op de hoogte over de opbrengst en de resultaten van de klimaat-slimme landbouwexperimenten.