Einde ‘C with B’ project

Het C with B project is ten einde gekomen. Conserve with Benefits heeft in samenwerking met NYNCC (National Youth Network on Climate Change) en Youthure Foundation, financieel ondersteund door TAUW Foundation, het Conserve with Benefit Project (C-with-B) uitgevoerd van juni 2020 tot mei 2022. Het project was gericht op plattelandsjongeren van de Chagunda Youth Club door hen te betrekken bij 3 verschillende initiatieven ter bevordering van hun eigen levensonderhoud en het milieu, namelijk bijenteelt, champignonteelt en herbebossing.

De projectdeelnemers voerden de herbebossingsactiviteiten uit in de bossen rond het Salima-district. Ze richtten een kwekerij op voor de introductie van bomen, bloemen en andere bloeiende planten in het bos om bestuiving te bevorderen en habitatverlies en uitputting van vegetatie tegen te gaan. De zaden werden door het project geleverd, evenals een schop, kruiwagen, plastic buizen, een hark en een gieter.

Het dorpshoofd wees stukken land in het dorp toe aan de jeugd waar de jongeren de bomen konden planten. In totaal zijn er 5000 bomen geplant met een overlevingspercentage van 70%.

Daarnaast werden er bijenkorven werden geïntroduceerd in de bossen rond het Salima-district en werd er een honingverwerkings- en verpakkingsfaciliteit ingericht om de jongeren in staat te stellen honing op de markt te brengen. Bijenkorven, imkerkleding, rokers, rubberlaarzen en andere benodigde uitrusting werden aan de jongeren verstrekt.

Bij de start van het project werd er een workshop over bijenteelt gehouden voor de jongeren waar ze meer konden leren over de soorten bijen, de relatie tussen bijen, mensen en het milieu, hoe een bijenkorf te installeren, hoe deze te beheren en hoe honing te oogsten. Daarna gingen de jongeren zelf aan de slag. Terwijl de honingproductie aanvankelijk met veel uitdagingen te maken had als gevolg van hitte, bosbranden en mensen die honing stelen, komt de honingproductie nu weer op gang.

Naast bijenteelt heeft het project ook champignonteelt geïntroduceerd bij de jongeren. Een faciliteit werd opgericht waar champignons worden geproduceerd, gesorteerd en verpakt, zodat de jeugd champignons op de markt kan brengen en een klein inkomen kan genereren. Het project huurde een klein gebouw waar champignons konden worden geproduceerd, evenals het zaad, een sproeier en de benodigde verpakkingsapparatuur. Voor de start van de productie werd er een workshop georganiseerd om deelnemers kennis te laten maken met de champignonteelt als economische onderneming. Tijdens de workshop kregen de deelnemers kennis over soorten champignons, waar ze moeten worden geplant, het onderhouden, oogsten en verwerken.

Over het algemeen hebben de jongeren aangegeven zeer tevreden te zijn met het project en willen de activiteiten graag voortzetten. Ze hebben een fonds gekregen van de overheid om hun activiteiten voort te zetten, de bedrijven op te schalen en opfrisworkshops en trainingen te krijgen.