Update Proefboerderij voor jongeren in Kenia

Het trainen van de eerste cohort jongeren op de proefboerderij in Kenia zit er alweer bijna op! De afgelopen maanden is de inrichting van de boerderij gefinetuned en hebben de jongeren veel ervaring opgedaan. Samen met de jongeren is er een schaduwnet, regenwateropvangsysteem, waterpomp op zonnepanelen, broeikas en druppelirrigatiesysteem geïnstalleerd. De jongeren hebben zowel theoretische als praktische trainingen gehad van verschillende trainers/experts op verschillende thema’s: climate change, nursery management, horizontal learning, crop management, pests and diseases, enterprise development, food and nutrition en water management. Tevens zijn er excursies geweest naar verschillende voorbeeldboerderijen: een bomenkwekerij, zadenkwekerij, konijnen boerderij, viskwekerij, biologische boerderij, veehouderij en klimaat-slim tuinbouwbedrijf. Hier hebben de jongere veel geleerd en zijn ze geïnspireerd geraakt om sommige activiteiten op de proefboerderij en ook zelf in de toekomst uit te gaan voeren.

De jongeren zijn daarnaast actief betrokken bij het volledige proces van het verbouwen van gewassen op de boerderij: voorbereiden van het land, plannen van gewassen rekening houden met de marktsituatie, kweken van zaden, zaaien, onkruidbestrijding, mesten, etc. Hierdoor hebben ze veel praktijkervaring opgedaan. Ook zijn ze betrokken geweest bij de aankoop, het planten en het onderhouden van verschillende inheemse bomen en fruitbomen op de boerderij.

Helaas zijn er een aantal jongeren uitgevallen, dit komt vanwege andere prioriteiten. Levenskosten in Kenia gaan omhoog. Vooral armere jongeren, die juist veel baat zouden hebben bij ons project, hebben als prioriteit om geld te verdienen voor eten en onderdak. Hierdoor is leren en plannen maken voor de langere termijn geen prioriteit en blijven de jongeren arm en afhankelijk van ‘snel geld verdienen’. Vooral in het regenseizoen komen ze niet opdagen op de proefboerderij en zijn ze aan het werk als seizoenarbeider. We zien kansen om op korte termijn jongeren op de boerderij eten te geven en te voorzien van onderdak zodat jongeren niet een benauwde situatie komen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van een plan hiervoor en het vinden van financiering.

We hopen binnenkort te starten met het oogsten van onze tomaten. Met een deel van deze inkomsten organiseren we in juli een diploma uitreiking die wordt gecombineerd met een stakeholder dag. Hierbij worden belangrijke stakeholders (zoals overheidsleden, boeren uit de omgeving, kerk, bedrijven, handelaren, etc.) uitgenodigd en kunnen de jongeren presenteren wat ze hebben geleerde en wat hun plannen zijn. Onze hoop hiermee is dat de aanwezig stakeholders support aanbieden aan deze jogneren voor het uitvoeren van hun plannen (zoals financiering, geven van materialen/benodigdheden, delen van kennis en ervaringen, etc.). Binnenkort gaan we ook van start met het werven van jongeren voor de 2e cohort die vanaf eind Juli zal worden getraind op de boerderij.