Stichting Youthure

Welkom

Youthure

Stichting Youthure heeft als doelstelling het helpen, motiveren en mobiliseren van (voornamelijk werkloze) jongeren om te werken in rurale gebieden. Door in te zetten op duurzame projecten helpt Stichting Youthure een duurzame toekomst te creëren voor jongeren, de lokale gemeenschap en de natuur.

De jeugd is de toekomst!

hallo

Projecten


‘C with B’

In samenwerking met Conserve with Benefits heeft Youthure Foundation het ‘Conserve with Benefit Project’ (C-with-B) geïmplementeerd. Het project liep van juni 2020 tot mei 2022


Proefboerderij Kenia

In Kenia heerst er hoge werkloosheid onder jongeren (18-35 jaar). De agrarische sector biedt veel werkgelegenheidskansen voor jongeren…….


Proefboerderij Malawi

In Malawi heerst er hoge werkloosheid onder jongeren (18-35 jaar). De agrarische sector biedt veel werkgelegenheidskansen voor jongeren…….

Over Ons

De jeugd is de toekomst

De jeugd is de toekomst. Investeren in jongeren is de moeite waard, zeker in de agrarische sector. Stichting Youthure heeft als doel jeugdwerkloosheid terug te dringen om zo problemen zoals migratie/ verstedelijking en criminaliteit bij de bron aan te pakken. Wij geloven dat door jongeren vaardigheden te leren en hen te helpen een bedrijf op te zetten, zij veerkrachtiger worden. Dit verbetert hun leefomstandigheden en stimuleert locale economiën/markten. Onze projecten zijn duurzame investeringen die voor een sneeuwbaleffect zorgen. Op de lange termijn draagt ​​het bij aan een toename van het BBP en vermindert het armoede en criminaliteit. Niet alleen op lokaal niveau maar ook op regionaal en zelfs nationaal niveau.