ANBI informatie

ANBI

Stichting Youthure heeft van de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. Dit betekent dat u uw giften aan Stichting Youthure kunt aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting als u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie over de belastingvoordelen op de site van de Belastingdienst.

Naam:

Officiële naam: Stichting YOUthure

Naam: Youthure Foundation

Stichting Youthure

KVK nummer: 81065108

RSIN nummer: 861913206

Contactgegevens:

Stichting Youthure

Waterstraat 86

7201 HN, Zutphen

Tel: +31 (0)646240846

E-mail: info@youthurefoundation.org

Beleidsplan:

Visie:

De jeugd is de toekomst. Investeren in jongeren is de moeite waard, zeker in de agrarische sector. Stichting Youthure heeft als doel de jeugdwerkloosheid terug te dringen om zo problemen zoals  migratie / verstedelijking en criminaliteit bij de bron aan te pakken. Door te focussen op verbeterde duurzame landbouwpraktijken die zich aanpassen aan de klimaatverandering, zullen boeren veerkrachtiger worden. Dit zal het milieu ten goede komen (bv. Minder aantasting van het landschap, efficiënt gebruik van schaarse hulpbronnen zoals land en water). Lokale economieën / markten zullen worden ondersteund en de voedselproductie zal toenemen. Onze projecten zijn duurzame investeringen die voor een sneeuwbaleffect zorgen. Op de lange termijn draagt ​​het bij aan een toename van het BBP en vermindert het armoede en criminaliteit. Niet alleen op lokaal niveau maar ook op regionaal en zelfs nationaal niveau.

Missie:

Stichting Youthure heeft als doelstelling het helpen, motiveren en mobiliseren van (voornamelijk werkloze) jongeren (18-35 jaar) om werk te vinden in de duurzame landbouw. Door in te zetten op duurzame projecten helpt Stichting Youthure een duurzame toekomst te creëren voor jongeren, de lokale gemeenschap en de natuur.

Vind hieronder een pdf versie van het volledige beleidsplan (in het Engels):

Bestuur

Loes van der Pluijm – Voorzitter

Lucia Halbherr – Secretaris             

Fleur van der Vliet  – Penningmeester

Het bestuur komt minstens vier keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering en hun activiteiten vinden allemaal op vrijwillige basis plaats. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene gang van zaken van de Stichting en het toezicht op de activiteiten en het beleid.

Beloningsbeleid personeel:

Momenteel werken de teamleden van de Youthure Foundation op vrijwillige basis. Uiteindelijk zullen ze worden toegewezen om betaald te worden voor hun parttime / fulltime activiteiten wanneer er voldoende geld beschikbaar is. De salarissen van de medewerkers van Youthure Foundation zullen marktconform zijn en de basissalarisrichtlijnen volgen.

Verslaglegging:

Het laatste nieuws over onze activiteiten vindt u onder news (momenteel alleen beschikbaar in het Engels) en in onze jaarverslagen. Het jaarverslag zal informatie bevatten over de verrichte werkzaamheden. De jaarrekening in het eerste jaarverslag zullen begin 2022 verschijnen.

Jaarverslag 2021

Standaard formulier publicatieplicht ANBI 2021

Jaarverslag 2022

Standaard formulier publicatieplicht ANBI 2022