C with B

Conserve With Benefits

In samenwerking met Conserve with Benefits heeft Youthure Foundation het ‘Conserve with Benefit Project’ (C-with-B) geïmplementeerd. Het project liep van juni 2020 tot mei 2022 met als doel om jongeren op het platteland te betrekken bij 3 verschillende initiatieven op het gebied van milieu en ‘livelihood’. Tijdens de beginfase van het project werden de jongeren getraind in bijenteelt, paddenstoelenteelt en het opzetten en beheren van boomkwekerijen. Later kregen de jongeren de nodige apparatuur en materialen om de productie van de beoogde producten te starten.

Duurzaam bosbeheer

Het ‘C with B’ project werkte samen met het National Youth Network on Climate Change (NYNCC), een netwerk van klimaatactieve jongeren in Malawi. NYNCC helpt met het organiseren van vershillende activiteiten met als doel het beschermen van de de bossen rondom het Salima-district.

Zo hebben de projectdeelnemers samen met andere lokale jongeren een kwekerij opgezet. Bomen, bloemen en andere bloeiende planten werden opgekweekt om te planten in het bos om zo stukken te herbebossen en een veilige haven te creëren voor bestuivers die worden bedreigd door habitatverlies en uitputting van de vegetatie.

Alternatief Inkomen

Het ‘C with B’-project promoot het gebruik van duurzame boswaardeketens om sociaal-economische en ecosysteemgerichte oplossingen te bieden ten behoeve van de jeugd in Salima.

Als onderdeel van het project hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • Honing prodcutie: 40 bijenkorven zijn geïntroduceerd in de bossen rond het Salima-district. Daarnaast is er een honingverwerkings- en verpakkingsfaciliteit ingericht waarmee de jongeren honing aan de markt kunnen leveren.
  • Champignon productie: Champignons zijn geproduceerd, gesorteerd en verpakt. Dit heeft de jeugd in staat gesteld om champignons op de markt te brengen.


Kijk de video hieronder om meer te weten te komen over het ‘C with B’ project