C with B

Conserve With Benefits

In juni 2020 zijn we samen met lokale partnerorganisaties en 25 deelnemende jongeren het project ‘C with B’ (Conserve with Benefits) gestart in het Salimi District in Malawi. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een aantal duurzame boswaardeketens om lokale jongeren economisch te versterken en bossen te beschermen tegen houtkap.

Duurzaam bosbeheer

Het ‘C with B’ project werkt samen met het National Youth Network on Climate Change (NYNCC), een netwerk van klimaatactieve jongeren in Malawi. NYNCC helpt met het organiseren van vershillende activiteiten met als doel het beschermen van de de bossen rondom het Salima-district.

Zo hebben de projectdeelnemers samen met andere lokale jongeren een kwekerij opgezet. Bomen, bloemen en andere bloeiende planten worden opgekweekt om te planten in het bos om zo stukken te herbebossen en een veilige haven te creëren voor bestuivers die worden bedreigd door habitatverlies en uitputting van de vegetatie. Er zijn al 200 nieuwe bomen aangeplant en er worden momenteel 5000 zaden van verschillende soorten gekweekt om later dit jaar te planten.

Alternatief Inkomen

Het ‘C with B’-project promoot het gebruik van duurzame boswaardeketens om sociaal-economische en ecosysteemgerichte oplossingen te bieden ten behoeve van de jeugd in Salima.

Momenteel vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Honing prodcutie: 40 bijenkorven zijn geïntroduceerd in de bossen rond het Salima-district. Daarnaast is er een honingverwerkings- en verpakkingsfaciliteit ingericht waarmee de jongeren honing aan de markt kunnen leveren.
  • Champignon productie: Champignons worden geproduceerd, gesorteerd en verpakt om de jeugd in staat te stellen champignons op de markt te brengen.

Duurzame energie

Om de productie van houtkap tegen te gaan, moet de vraag naar brandstof (brandhout en houtskool) afnemen. Daarom onderzoekt het ‘C with B’-project de mogelijkheid om duurzamere kookmethodes te introduceren voor de lokale gemeenschap in Salima.


Kijk de video hieronder om meer te weten te komen over het ‘C with B’ project