Klein Support Fonds – Malawi

Klein Support Fonds – Malawi

In Malawi hebben veel jongeren moeite om kapitaal te vinden om een bedrijf te starten, en gedurende bepaalde tijden van het jaar worstelen ze om in hun basisbehoeften te voorzien. Een kleine impuls kan kansen creëren en hen helpen voedsel te kopen voor hun families en een klein bedrijf te starten. Het fonds leent een klein bedrag uit aan mensen in Malawi, dat beheersbaar is om terug te betalen. Het helpt bij noodsituaties en motiveert om een bedrijf te starten of te versterken en het winstgevend te maken, zodat ze het kunnen terugbetalen. In groepen van 5 personen neemt elk groepslid een kleine lening, en elke maand betalen ze een kleine rente.

Pilot

We bevinden ons momenteel in een pilotfase waarin 50 mensen een kleine lening hebben ontvangen. Het fonds wordt gezamenlijk beheerd, waarbij de gemeenschap zelf gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het bepalen van de rentetarieven, aflossingsvoorwaarden en fondsbeheer. De groepen helpen elkaar om elk groepslid te motiveren om terug te betalen. De verzamelde rente dekt bankkosten, administratiekosten en stelt nieuwe leningen beschikbaar. We monitoren de voortgang om het beste concept te ontwikkelen.