Over ons

Over ons

Visie en Missie


De jeugd is de toekomst. Investeren in jongeren is de moeite waard, zeker in de agrarische sector. Stichting Youthure heeft als doel de jeugdwerkloosheid terug te dringen om zo problemen zoals  migratie / verstedelijking en criminaliteit bij de bron aan te pakken. Door te focussen op verbeterde duurzame landbouwpraktijken die zich aanpassen aan klimaatverandering, zullen boeren veerkrachtiger worden. Dit zal het milieu ten goede komen (bv. Minder aantasting van het landschap, efficiënt gebruik van schaarse hulpbronnen zoals land en water). Lokale economieën / markten zullen worden ondersteund en de voedselproductie zal toenemen. Onze projecten zijn duurzame investeringen die voor een sneeuwbaleffect zorgen. Op de lange termijn draagt ​​het bij aan een toename van het BBP en vermindert het armoede en criminaliteit. Niet alleen op lokaal niveau maar ook op regionaal en zelfs nationaal niveau.

Ons doel is om projecten te ontwikkelen die een positieve impact hebben op de lange termijn. Hoe gaan we dat doen?

  • Voortbouwen op reeds bestaande hulpbronnen
  • Werken met een klein, gepassioneerd en energiek team
  • Focussen op kansen: een optimistische mentaliteit
  • Leren door te doen
  • Een geïntegreerde aanpak gebruiken
  • Kleinschalig beginnen en een sneeuwbaleffect creëren
  • Gebruik maken van innovatieve technologieën

Momenteel concentreren we ons op projecten in Kenia en Malawi. We werken samen met lokale organisaties en NGO’s in beide landen die de cultuur kennen en experts zijn op het gebied van lokale landbouwpraktijken. In de toekomst streven we ernaar onze projecten ook naar andere landen uit te breiden.

TEAM

Loes van der Pluijm

Oprichter en algemeen directeur

Loes heeft een achtergrond in de watersector en heeft samengewerkt met veel verschillende partijen in verschillende landen (o.a. Kenia, Mexico, Ethiopië en Malawi) aan projecten op het gebied van water, landbouw en internationale ontwikkeling. “Ik heb deze ervaringen opgedaan omdat ik toegang had tot een studielening die me de kans gaf om mijn passie te volgen. Veel jongeren hebben deze kans niet en worstelen om te overleven. Ik geloof dat de jeugd de toekomst is en ik ben gepassioneerd om voor én samen met de jeugd hun toekomst en het milieu duurzamer te maken en bij te dragen aan een positieve verandering. “

Ephraim Kahenya

Landbouwexpert Kenia

Kahenya heeft vijftien jaar ervaring in het beheer van waterbronnen in lokale gemeenschappen en expertise in waterverdeling en waterconflictmanagement. Hij is een trainer in slim watergebruik, o.a. wateropslag, -transport en -toepassing. “Ik ben gepassioneerd om met Youthure Foundation te werken en proefboerderijen voor jongeren te ontwikkelen om hen te helpen met een agrarisch bedrijf.” Momenteel is Kahenya de directeur van de groene boerderij Kiahuko, waar moderne technologieën worden gedemonstreerd voor de lokale gemeenschap.

Blessings Jeranji

Landbouwexpert Malawi

Blessings is een bekwame en ambitieuze irrigatie-ingenieur met een achtergrond in het ontwerpen en installeren van irrigatiesystemen. Daarnaast is hij goed in het interpreteren van landbouwontwikkeling en geeft hij trainingen in landbouwontwikkeling. Tijdens een training van het Flood Based Livelihoods Network in Nederland ontwikkelde hij een goed begrip van klimaatslimme, op overstromingen gebaseerde, landbouwsystemen. “Ik geloof dat de toekomst haar basis heeft in de jeugd.”

Eva van Dijk

Project coördinator

Eva heeft onlangs haar Msc Internationaal land- en waterbeheer behaald. “In de loop der jaren heb ik een sterke passie ontwikkeld voor duurzame en veerkrachtige landbouwpraktijken die voedselzekerheid waarborgen en ecosysteemdiensten versterken. Nu het klimaat drastisch verandert, maak ik me grote zorgen over milieuproblemen en voedselzekerheid. Het is de jonge generatie die zal worden geconfronteerd met de ergste gevolgen van klimaatverandering. Daarom wil ik de jongeren helpen en middelen aanreiken om een duurzame toekomst voor zichzelf en voor het milieu te creëren.“

Advies partners

kh

Emiel Woudenberg

Audiovisueel specialist

Emiel is een jonge ambitieuze filmmaker, met als doel krachtige en overtuigende producties te maken. “Voor mij zijn gepassioneerde mensen het belangrijkste, zodat we samen een interessant verhaal kunnen vertalen naar een high-end film.”

Juridisch adviseur

Financieel adviseurPArtners