Over ons

Over ons

Visie en Missie


De jeugd is de toekomst. Investeren in jongeren is de moeite waard, zeker in de agrarische sector. Stichting Youthure heeft als doel jeugdwerkloosheid terug te dringen om zo problemen zoals migratie/ verstedelijking en criminaliteit bij de bron aan te pakken. Wij geloven dat door jongeren vaardigheden te leren en hen te helpen een bedrijf op te zetten, zij veerkrachtiger worden. Dit verbetert hun leefomstandigheden en stimuleert locale economiën/markten. Onze projecten zijn duurzame investeringen die voor een sneeuwbaleffect zorgen. Op de lange termijn draagt ​​het bij aan een toename van het BBP en vermindert het armoede en criminaliteit. Niet alleen op lokaal niveau maar ook op regionaal en zelfs nationaal niveau.

Ons doel is om projecten te ontwikkelen die een positieve impact hebben op de lange termijn. Hoe gaan we dat doen?

  • Voortbouwen op reeds bestaande hulpbronnen
  • Werken met een klein, gepassioneerd en energiek team
  • Focussen op kansen: een optimistische mentaliteit
  • Leren door te doen
  • Een geïntegreerde aanpak gebruiken
  • Kleinschalig beginnen en een sneeuwbaleffect creëren
  • Gebruik maken van innovatieve technologieën

Momenteel concentreren we ons op projecten in Kenia en Malawi. We werken samen met lokale organisaties en NGO’s in beide landen die de cultuur kennen en experts zijn op het gebied van lokale landbouwpraktijken. In de toekomst streven we ernaar onze projecten ook naar andere landen uit te breiden.

TEAM

Loes van der Pluijm

Oprichter en algemeen directeur

Loes heeft een achtergrond in de watersector en heeft samengewerkt met veel verschillende partijen in verschillende landen (o.a. Kenia, Mexico, Ethiopië en Malawi) aan projecten op het gebied van water, landbouw en internationale ontwikkeling. “Ik heb deze ervaringen opgedaan omdat ik toegang had tot een studielening die me de kans gaf om mijn passie te volgen. Veel jongeren hebben deze kans niet en worstelen om te overleven. Ik geloof dat de jeugd de toekomst is en ik ben gepassioneerd om voor én samen met de jeugd hun toekomst en het milieu duurzamer te maken en bij te dragen aan een positieve verandering. “

Eva van Dijk

Programmamanager

Eva heeft onlangs haar Msc Internationaal land- en waterbeheer behaald. “In de loop der jaren heb ik een sterke passie ontwikkeld voor duurzame en veerkrachtige landbouwpraktijken die voedselzekerheid waarborgen en ecosysteemdiensten versterken. Nu het klimaat drastisch verandert, maak ik me grote zorgen over milieuproblemen en voedselzekerheid. Het is de jonge generatie die zal worden geconfronteerd met de ergste gevolgen van klimaatverandering. Daarom wil ik de jongeren helpen en middelen aanreiken om een duurzame toekomst voor zichzelf en voor het milieu te creëren.“

kh

Ephraim Kahenya

Landbouwexpert

Kahenya heeft vijftien jaar ervaring in het beheer van waterbronnen in lokale gemeenschappen en expertise in waterverdeling en waterconflictmanagement. Hij is een trainer in slim watergebruik, o.a. wateropslag, -transport en -toepassing. “Ik ben gepassioneerd om met Youthure Foundation te werken en proefboerderijen voor jongeren te ontwikkelen om hen te helpen met een agrarisch bedrijf.” Momenteel is Kahenya de directeur van de groene boerderij Kiahuko, waar moderne technologieën worden gedemonstreerd voor de lokale gemeenschap.

Justin Munene

WRM specialist

Justin is een betrokken waterspecialist met 4 jaar ervaring in waterbeheer en conflictoplossing over zaken die te maken hebben met het gebruik en de toewijzing van water als hulpbron op gemeenschapsniveau. Justin is actief als ‘Executive Officer’ voor de Naromoru Water Resources Users Association in Kenia. Hij pleit momenteel voor de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden op het gebied van waterbesparingstechnologie, waterbeheer en klimaat-slimme landbouw. ‘’Ik vind het belangrijk om de gemeenschap actief te betrekken bij elk project. Als jeugdleider van mijn gemeenschap zie ik hoe de jongeren een belangrijke rol spelen in de gemeenschap en pleit ik voor hun betrokkenheid bij projecten.’’

Joyce Wambui Njuguna

Watermanagement expert

Joyce is onlangs afgestudeerd met een masterdiploma in Land- en Waterbeheer. Ze is een Keniaanse jongere, gedreven door een diepe passie voor duurzame praktijken op het gebied van land- en waterbeheer die zorgen voor aanpassing en veerkracht in het licht van klimaatverandering. “Omdat ik afkomstig ben uit een agrarische gemeenschap, heb ik uit eerste hand de effecten van klimaatverandering op de landbouwproductiviteit ervaren en ik heb me toegewijd om op te komen voor duurzame landbouwpraktijken die zorgen voor veerkracht tegen klimaatverandering, milieuduurzaamheid, verhoogde productie en voedselzekerheid. Ik geloof dat investeren in jongeren, het bieden van training en technologische ondersteuning het potentieel van landbouw kan ontsluiten, banen kan creëren en veerkrachtige voedselsystemen voor de toekomst kan opbouwen.”

Emiel Woudenberg

Audiovisueel specialist

Emiel is een jonge ambitieuze filmmaker, met als doel krachtige en overtuigende producties te maken. “Voor mij zijn gepassioneerde mensen het belangrijkste, zodat we samen een interessant verhaal kunnen vertalen naar een high-end film.”

Joyce Karimi

Agronoom

Joyce heeft een studie afgerond in tuinbouw en meer dan 15 jaar ervaring in de tuinbouw. Ze heeft op managementniveau gewerkt in tuinbouwbedrijven zoals Greenland Agriproducers LTD en Flamingo Horticulture Kenya LTD. Ook heeft Joyce samengewerkt met en training gegeven aan boeren, met name gericht op het versterken van vrouwen en jongeren in de landbouw. Dit maakte deel uit van haar rol als lokale capaciteitsopbouwer in twee projecten gefinancierd door SNVKenya, die werden uitgevoerd in de provincies Laikipia en Meru. ” Het drong tot me door dat jongeren onbenut potentieel hebben om duurzame landbouw voor voedselzekerheid te leiden. Daarom ben ik gemotiveerd om hen te begeleiden en de benodigde verlichting te bieden, zodat ze zich kunnen uitrusten om hun landbouwvaardigheden te verbeteren voor duurzame landbouw en voedselzekerheid.”

James Kagiri

Waterbouwkundige

Met een achtergrond in de waterbouwkunde, heeft Kagiri 26 jaar ervaring in het managen van de bouw en de exploitatie van waterwerken. Hij heeft 26 jaar bij Caritas Nyeri gewerkt als coördinator van het waterprogramma en heeft gemeenschapswaterprojecten uitgevoerd in de gebieden Nyeri, Nyandarua en Laikipia. Hij heeft ook een diploma in milieuplanning en -beheer en is sinds 2006 een geregistreerd hoofddeskundige voor milieueffectrapportage (MER).

Momenteel is Kagiri een particulier adviseur in bouw- en milieubeheer. “ Ik kijk er naar uit om de technische kennis die ik in de loop van de tijd heb opgedaan over te dragen aan de jeugd.”

Advies partners

Juridisch adviseur

Financieel adviseurPArtners