Proefboerderij – Kenia

Proefboerderij voor jongeren – Kenia

In Kenia heerst er hoge werkloosheid onder jongeren (18-35 jaar). De agrarische sector biedt veel werkgelegenheidskansen voor jongeren en is in beide landen de ruggengraat van de economie. Jongeren hebben echter vaak een negatief beeld van landbouwactiviteiten. Om landbouw aantrekkelijker te maken voor jongeren en capaciteit op te bouwen, hebben we het proefboerderij voor jongeren-concept geïntroduceerd in Kenia. Op de boerderij kunnen jongeren een programma volgen waarbij ze zelf experimenteren met boeren, trainingen volgen en andere inspirerende voorbeeldboeren bezoeken. De boerderij streeft ernaar om op de lange termijn financieel zelfvoorzienend te zijn.

We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van de proefboerderij voor jongeren vlakbij Nanyuki, Kenia. Inmiddels is het trainingscentrum af, is er een irrigatiesysteem opgezet en worden er al gewassen geoogst. De eerste jongeren zijn in januari 2023 gestart met de trainingen en hebben in juli 2023 hun diploma ontvangen. De tweede lichting jongeren is recentelijk begonnen aan de training op de boerderij.

Trainingen

  • Klimaatslimme landbouwpraktijken
  • SMART landbouwtechnieken
  • Opstarten landbouwbedrijf

Op de boerderij worden trainingen georganiseerd voor jongeren. De trainingen focussen zich op klimaatslimme landbouwpraktijken en landbouwtechnologieën/-tools die SMART zijn: ‘Simple, Market based, Affordable and Repairable Technologies’. Daarnaast worden trainingen gegeven over het opstarten van een landbouwbedrijf. Dit om ervoor te zorgen dat de jongeren de praktijken en technologieën/tools blijven gebruiken nadat het project is voltooid en er een duurzame impact zal zijn op de lange termijn. Deze praktijken en technologieën hebben tot doel een boerderij te creëren die bestand is tegen klimaatverandering, droogte en landdegradatie (erosie). Dit omvat aspecten zoals bijvoorbeeld kleine dammen, waterwinning en -opslag constructies (zowel boven- als ondergrond), druppelirrigatie, agroforestry (incl. boomverzorging), tuinbouw, geïntegreerde aqualandbouw (viskweek), mulchen, verbeterde zaadvariëteiten, grondbewerkingstechnieken en organische bemesting. In de toekomst streven we ernaar ook bijenteelt en veeteelt toe te voegen aan de boerderij.

Testvelden

Op de boerderij zijn de jongeren ook zelf aan het boeren. In groepen brengen ze hun nieuw aangeleerde landbouwpraktijken/technologieën in de praktijk. Ze kiezen een gewas waar ze meer over willen leren en krijgen tips aangereikt van ervaringsboeren. Voordat ze beginnen met boeren doen ze een eenvoudige marktanalyse en maken ze een businessplan.

Voorbeeldboeren

De ervaring leert ons dat veel ervaren boeren bereid zijn ervaringen te delen en anderen te leren hoe ze duurzaam kunnen boeren. Uitwisselingsbezoeken worden georganiseerd bij boeren die klimaat-slimme landbouwpraktijken en SMART-landbouwtechnologieën toepassen. Zo kunnen de jongeren met eigen ogen de effecten van de landbouwpraktijken en technologieën zien. De voorbeeldboeren maken ook deel uit van het netwerk van de proefboerderij. Op deze manier kunnen de jongeren contact opnemen met voorbeeldboeren om informatie/kennis over materialen en middelen te vragen.


Kijk de video hieronder om meer te weten te komen over het project: