Proefboerderij

proefBoerderij voor jongeren

Zowel in Malawi als in Kenia heerst er hoge werkloosheid onder jongeren (18-35 jaar). De agrarische sector biedt veel werkgelegenheidskansen voor jongeren en is in beide landen de ruggengraat van de economie. Jongeren hebben echter vaak een negatief beeld van landbouwactiviteiten. Om landbouw aantrekkelijker te maken voor jongeren willen we in elk land een proefboerderij voor jongeren opzetten met hulp van lokale jeugdclubs en lokale partnerorganisaties. De focus ligt op de volgende 3 elementen:

Trainingen

  • Klimaatslimme landbouwpraktijken
  • SMART landbouwtechnologieën

Op de boerderij worden trainingen georganiseerd voor jongeren. De trainingen focussen zich op klimaatslimme landbouwpraktijken en landbouwtechnologieën/-tools die SMART zijn: Simple, Market based, Affordable and Repairable Technologies. Daarnaast zullen trainingen worden gegeven over het opstarten van een landbouwbedrijf. Dit om ervoor te zorgen dat de jongeren de praktijken en technologieën/tools blijven gebruiken nadat het project is voltooid en er een duurzame impact zal zijn op de lange termijn. Deze praktijken en technologieën hebben tot doel een boerderij te creëren die bestand is tegen klimaatverandering, droogte en landdegradatie (erosie). Dit omvat aspecten zoals bijvoorbeeld kleine dammen, waterwinning en -opslag constructies (zowel boven- als ondergrond), druppelirrigatie, agroforestry (incl. boomverzorging), tuinbouw, geïntegreerde aqualandbouw (viskweek), pluimveehouderij, bijenteelt, etherische olieteelt, mulchen, verbeterde zaadvariëteiten, grondbewerkingstechnieken en organische bemesting.

‘Horizontal learning’

Om een blijvend effect van het project op de lange termijn te realiseren en impact te maken op regionaal en nationaal niveau, is het principe van ‘horizontaal leren’ een belangrijk element in het hele project. Dit principe richt zich op de uitwisseling van kennis en ideeën binnen sociale netwerken. Social media platforms worden ingezet om foto’s, video’s en tips te delen. Ook wordt kennis gedeeld via de trainingen en bezoeken aan andere innovatieve boerderijen. Daarnaast focust het project op landbouwpraktijken met een goed winstoogmerk waardoor het aantrekkelijker wordt om door te gaan met deze praktijken. Zodra andere jongeren zien dat het werkt, zullen ze het kopiëren en een sneeuwbaleffect creëren.

voorbeeld boeren

De ervaring leert ons dat veel ervaren boeren bereid zijn ervaringen te delen en anderen te leren hoe ze duurzaam kunnen boeren. Uitwisselingsbezoeken worden georganiseerd bij boeren die klimaatslimme landbouwpraktijken en SMART-landbouwtechnologieën toepassen. Zo kunnen de jongeren met eigen ogen de effecten van de landbouwpraktijken en technologieën zien. De voorbeeldboeren maken ook deel uit van het netwerk van de proefboerdrij. Op deze manier kunnen de jongeren contact opnemen met voorbeeldboeren om informatie/kennis over materialen en middelen te vragen.


Kijk de video hieronder om meer te weten te komen over de plannen van de proefboerderij voor jongeren: