Proefboerderij – Malawi

proefBoerderij voor jongeren

In Malawi heerst er hoge werkloosheid onder jongeren (18-35 jaar). De agrarische sector biedt veel werkgelegenheidskansen voor jongeren en is de ruggengraat van de economie. Jongeren hebben echter vaak een negatief beeld van landbouwactiviteiten. Om landbouw aantrekkelijker te maken voor jongeren en capaciteit op te bouwen, hebben we het proefboerderij voor jongeren-concept geïntroduceerd in Malawi. Op de boerderij kunnen jongeren een programma volgen waarbij ze zelf experimenteren met boeren, trainingen volgen en andere inspirerende voorbeeldboeren bezoeken. De boerderij streeft ernaar om op de lange termijn financieel zelfvoorzienend te zijn.

Het project is gestart in oktober 2021. De eerste twee lichtingen jongeren zijn inmiddels afgestudeerd.

Trainingen

  • Klimaatslimme landbouwpraktijken
  • SMART landbouwtechnologieën
  • Opstarten landbouwbedrijf

Op de boerderij worden trainingen georganiseerd voor jongeren. De trainingen focussen zich op klimaatslimme landbouwpraktijken en landbouwtechnologieën/-tools die SMART zijn: ‘Simple, Market based, Affordable and Repairable Technologies”. Daarnaast worden trainingen gegeven over het opstarten van een landbouwbedrijf. Dit om ervoor te zorgen dat de jongeren de praktijken en technologieën/tools blijven gebruiken nadat het project is voltooid en er een duurzame impact zal zijn op de lange termijn. Deze praktijken en technologieën hebben tot doel een boerderij te creëren die bestand is tegen klimaatverandering, droogte en landdegradatie (erosie). Dit omvat aspecten zoals bijvoorbeeld kleine dammen, waterwinning en -opslag constructies (zowel boven- als ondergrond), druppelirrigatie, agroforestry (incl. boomverzorging), tuinbouw, geïntegreerde aqualandbouw (viskweek), bijenteelt, mulchen, verbeterde zaadvariëteiten, grondbewerkingstechnieken en organische bemesting.

testvelden

Op de boerderij zijn de jongeren ook zelf aan het boeren. In groepen van 4-5 jongeren brengen ze hun nieuw aangeleerde landbouwpraktijken/technologieën in de praktijk door te boeren op 1 hectare. Ze kiezen een gewas waar ze meer over willen leren. Tijdens het regenseizoen verbouwen ze voornamelijk peulvruchten en tijdens het droge seizoen kiezen ze een tuinbouwgewas dat wordt geïrrigeerd. Voordat ze beginnen met boeren doen ze een eenvoudige marktanalyse en maken ze een businessplan. Wanneer het gewas is geoogst, verdienen de jongeren 80% van de omzet. 20% gaat terug naar de boerderij om te gebruiken voor herinvesteringen.

voorbeeld boeren

De ervaring leert ons dat veel ervaren boeren bereid zijn ervaringen te delen en anderen te leren hoe ze duurzaam kunnen boeren. Uitwisselingsbezoeken worden georganiseerd bij boeren die klimaat-slimme landbouwpraktijken en SMART-landbouwtechnologieën toepassen. Zo kunnen de jongeren met eigen ogen de effecten van de landbouwpraktijken en technologieën zien. De voorbeeldboeren maken ook deel uit van het netwerk van de proefboerderij. Op deze manier kunnen de jongeren contact opnemen met voorbeeldboeren om informatie/kennis over materialen en middelen te vragen.


Kijk de video hieronder om meer te weten te komen over de plannen van de proefboerderij voor jongeren: